Vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế Bền Vững

Date: - View: 1092 - By:

Tham luận: "Vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế Bền Vững"  do Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp tổ chức Ngày 21.11.2017, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM 

https://drive.google.com/open?id=1JDOeplWvnlMCJM58FrO9AQfJs1IHo4Lc

 

LIÊN KẾT
FANPAGE