Tổ trưởng sản xuất

Date: - View: 1743 - By:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

 

Ban giảng viên: TS. Huỳnh Thanh Điền 

 

Đối tượng học viên:

  • Cán bộ quản lý cấp trung: Ban Quản Đốc, Trưởng/ Phó Phòng, Ban quản lý dự án,...
  • Cán bộ quản lý cấp cơ sở: Tổ Trưởng, Nhóm Trưởng, Trưởng/Phó Bộ phận,
  • Cán bộ các phòng nghiệp vụ liên quan: Vận hành & Sản xuất, Dự án, Thiết kế, Kỹ thuật, Vật tư, Kế hoạch, Kho,..

 

Thời lượng lên lớp:                6 buổi

 

Mục tiêu môn học:

-   Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

-   Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.

-   Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

-   Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình.

-   Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.

 

Phương pháp học tập:

Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây trong khóa học:

  • Thảo luận mở ( Open Discussion)
  • Nghiên cứu tình huống ( Case Study)
  • Diễn vai (Role Play)
  • Tư duy sáng tạo ( Brainstorming)
  • Thuyết giảng ngắn ( Mini-lecture)

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ các giảng viên qua e-mail.

Phương tiện phục vụ giảng dạy: Computer + Projecter

Tài liệu chính:

Học viên được phát tài liệu, bài tập, tình huống nghiên cứu và dự án mẫu để tham khảo.

 

Chương trình chi tiết:

 

Nội dung 1. Nhiệm vụ , vai trò của tổ trưởng sản xuất.

- Công việc quản lý một công đoạn sản xuất

- Vai trò của tổ trưởng trong việc hoàn thành  công việc được giao

- Hình ảnh của tổ trưởng trong nhân viên vận hành

- Các kỹ năng cần thiết, tố chất cốt lõi để hoàn thành được nhiệm vụ tổ trưởng

 

Nội dung 2. Công tác kế hoạch tại tổ sản xuất

- Sự cần thiết của việc lập kế hoạch sản xuất.

- Tính hiệu quả trong công tác điều độ.

- Lập lịch trình thông qua sơ đồ Gantt

 

Nội dung 3. Phân công và triển khai công việc tổ sản xuất

- Xác định công việc của bộ phận mình đang đảm trách

- Phương pháp phân công công việc cho nhân viên;

- Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên trong sản xuất

- Triển khai công việc đến từng nhân viên

- Biểu mâu triển khai công việc cho nhân viên.

 

Nội dung 4. Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tổ sản xuất.

- Thế nào là Giao tiếp hiệu quả với nhân viên

- Qui trình giao tiếp hiệu quả

- Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp với nhân viên vận hành.

- Kỹ giao tiếp với cấp trên.

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

 

Nội dung 5. Kỹ năng giám sát tổ sản xuất

- Phương pháp giám sát kết quả công việc

-  Kiểm soát sản xuất với 4M và cách thức sử dụng công cụ Checklist

- Những nội dung giám sát của tổ trưởng sản xuất.

+ Giám sát NVL

+ Giám sát Vận hành thiết bị

+ Giám sát qui trình sản xuất

+ Giám sát nhân viên vận hành

 

Nội dung 6. Quản lý năng suất lao động (NSLĐ)

-  Xác định năng suất lao động trong tổ sản xuất

-  Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Phòng ngừa - Khắc phục

-  Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ

-  Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành tổ sản xuất

-  Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

 

Nội dung 7. Quản lý chất lượng

-  Biết đánh giá công tác quản lý chất lượng trong tổ sản xuất.

-  Nhận diện các sai lỗi - hành động phòng ngừa - khắc phục

-  Huấn luyện kỹ năng về 5S và Kaizen cho Tổ trưởng

-  Tạo nhận thức chất lượng sản phẩm là sống còn cho Tổ viên

 

Nội dung 8. Kèm cặp, hướng dẫn và đánh giá nhân viên

- Kỹ năng kèm cặp hướng dẫn nhân viên

- Kỹ năng cho phản hồi để giúp nhân viên cải thiện hiệu quả công việc

- Đánh giá thành tích nhân viên.

Bài tập nhóm xử lý tình huống phát sinh, tìm giải pháp tối ưu

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE