Thực hành quản trị tài chính

Date: - View: 1348 - By:

Thực hành lập báo cáo ngân lưu, kế hoạch ngân sách, phân tích chi phí và phân tích báo cáo tài chính

https://drive.google.com/open?id=1_-PQLNJ9v7xbEo7Y6c-KOes5fxFIpBP1

LIÊN KẾT
FANPAGE