Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng doanh nghiệp

Date: - View: 1056 - By:

Tham luận của TS Huỳnh Thanh Điền: "Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng doanh nghiệp". (Hội thảo do Viện nghiên cứu Phát triển TPCHM và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP HCM tổ chức năm 2017)

https://drive.google.com/open?id=12M640iTNqGvM35QkoF9DuKjnxB4FAihd

LIÊN KẾT
FANPAGE