THÚC ĐẨY THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Date: - View: 1340 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "THÚC ĐẨY THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". Tham luận tại hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM tổ chức.

Tóm tắt:

Hướng đến phát triển doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng là mục tiêu quan trọng của của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nghiên cứu đã chỉ ra ba nguồn phát triển doanh nghiệp (DN) bao gồm khởi nghiệp mới, nâng tầm hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và chủ các các DN hiện tại phát triển thêm DN mới. Chính sách thúc đẩy thành doanh nghiệp cần đặt trọng tâm khác nhau cho ba nhóm đối tượng trên theo phương chấm tạo lập hệ sinh thái thúc đẩy thành lập doanh nghiệp; chính sách nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp tập trung vào việc tạo cơ hội, phát triển hạ tầng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, cơ chế chính sách dưới hình thức văn bản dưới luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thiết lập theo hướng giản đơn thủ tục hành chính và phát huy vai trò công chức trong việc tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Từ khoá: Nâng chất doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, hạ tầng phục vụ doanh nghiệp.

LIÊN KẾT
FANPAGE