Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Date: - View: 1409 - By:

Bài giảng trực tuyến môn Thống kê ứng dụng trong kinh doanh của TS Huỳnh Thanh Điền.

Lịch phát và yêu cầu bài thu hoạch sẽ được giảng viên thông báo trực tiếp cho học viên:

https://www.youtube.com/watch?v=LNn6-EcU_Rk&list=PLMPBJgANFOpGa8U6K7PawpB7jgdoXUSXf&index=1

LIÊN KẾT
FANPAGE