TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC

Date: - View: 1096 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2015). "TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM". Kỹ yếu Hội thảo Tái cấu trúc doanh nghiệp. Đại học Tài chính Marketing.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm xây dựng các định hướng và giải pháp chung cho thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khái quát khung phân tích tái cơ cấu doanh nghiệp từ việc xác định mục tiêu, đến phát triển các phương án, giải pháp, và tổ chức thực hiện. Kiểm chứng thực nghiệm cho thấy cách tiếp cận tái cơ cấu theo khung phân tích trên dẫn đến thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, và ngược lại tái cơ cấu không theo cách tiếp cận đó thường dẫn đến thấy bại; qua đó, nghiên cứu đã xác định những điểm nhấn cần lưu ý và các sai lầm thường gặp trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, vận dụng khung lý thuyết để phân tích nhằm định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng toàn cầu hóa, địa phương hóa và chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công truyền thống sang làm chủ thiết kế, thương hiệu; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện đối với thể chế chính sách, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp các ngành nghề.

Từ khóa: Khung phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp. 

LIÊN KẾT
FANPAGE