TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Date: - View: 1766 - By:

Không có một phương thức kinh doanh nào phù hợp với mọi thời đại, khi môi trường kinh doanh thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục thay đổi để thích ứng. Môi trường kinh doanh quyết định cấu trúc doanh nghiệp như định hướng khách hàng, sản phẩm, công nghệ, phương thức kinh doanh, hệ thống quản lý, quản trị các hoạt động và kỹ năng lao động.

Quyển sách "Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới" đưa ra các chỉ dẫn về nhận diện dấu hiệu cần tái cấu trúc; Phương pháp phát triển năng lực sáng tạo cho doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc; và cuối cùng là chuyển đổi phương thức quản trị trong bối cảnh kinh doanh mới.

Những chiến lược, phương pháp, kỹ năng tái cấu trúc doanh nghiệp chia sẻ trong quyển sách này được tác giả đúc kết từ quá trình hoạt động thực tiễn của bản thân, cũng như tổng kết quá trình tái cấu trúc của một vài doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện tiếp cận.

Quyển sách giúp bạn đọc nhận diện dấu hiệu cần thay đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới. Kế đến là những phương pháp phát triển năng lực sáng tạo, xây dựng kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp. Cuối cùng là chuyển đổi phương thức quản trị cho phù hợp với bối cảnh mới.

ĐẶT MUA TẠI ĐÂY

LIÊN KẾT
FANPAGE