TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28, TỔNG CỤC HẬU CẦN

Date: - View: 1100 - By:

  HUỲNH THANH ĐIỀN (2014). "TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28, TỔNG CỤC HẬU CẦN". Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, năm 2014,  Số 165, trang 11-16.

Tóm tắt:

Từ năm 2007 nền kinh tế Việt Nam và thế giới phải đối mặt với lạm phát kéo dài, trước bối cảnh đó Chính phủ đã kiềm chế bằng chính sách tiền tệ thắt chặt nên nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ hạn chế trong sản xuất kinh doanh cần phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. Tổng công ty 28 (TCT 28) là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh (QP-AN), thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, đã nhanh chóng vượt qua những khó khăn nhờ có phương án tái cầu trúc hiệu quả. Phương án đó được đề xuất trên cơ sở dự báo bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam và thế giới; kết hợp với đánh giá sự tương thích về sản phẩm, thị trường, công nghệ, hệ thống quản lý của TCT 28 trong bối cảnh mới. Bài viết lược khảo lý luận về tái cấu trúc, đề xuất khung phân tích và dựa vào đó để phân tích, đánh giá hiện trạng các khía cạnh cần tái cấu trúc của TCT 28. Từ đó, điều chỉnh mục tiêu chiến lược, mục tiêu tái cấu trúc và giải pháp thực hiện. *

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE