Tác động các mạng công nghiệp 4.0 đến cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp

Date: - View: 982 - By:

Tham luận: Tác động các mạng công nghiệp 4.0 đến cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Hội thảo: Cấu trúc Sở hữu và Giá trị doanh nghiệp. Đại học Tài chính Marketing

https://drive.google.com/open?id=1OuVF86azxRl5gn5KaF-t99uPwLrtCshH

LIÊN KẾT
FANPAGE