QUẢN TRỊ TÂM LÝ HÀNH VI TRONG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NGÀY 27&28/11/2021

Date: - View: 1167 - By:

Mọi quyết định đều có mô hình ra quyết định như mô hình quyết định đầu tư, mua bán, sáp nhập, tuyển dụng,...Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống ra quyết định phần lớn người ta không làm theo lý trí, họ thường bị chi phối bởi cảm xúc. Cảm xúc chi phối đến các quyết định này như thế nào? Làm thế nào để vượt qua cảm xúc để có được quyết định đúng đắn. Khoá học sẽ trả lời tất cả các câu hỏi đó.

Giảng viên: TS Huỳnh Thanh Điền

Thời gian: 2 ngày ngày 27 và 28/11/2021 (thứ 7, CN)

Học phí: 1 triệu đồng

NỘI DUNG:

Buổi 1, sáng 27/11: Khác biệt giữa lý trí và cảm xúc
- Thất bại của các mô hình ra quyết định dựa trên giả thuyết con người duy lý
- Sự khác biệt giữa duy lý và cảm xúc
- Sự chi phối của cảm xúc trong các quyết định quản trị và đầu tư
- Nắm bắt tâm lý hành vi để thành công trong đầu tư, kinh doanh

Buổi 2, chiều 27/11: Tâm lý hành vi trong đầu tư 
- Mô hình hình đầu tư lý trí: đầu tư chứng khoán và đầu tư thực
- Các yếu tố tâm lý hành vi chi phối trong quyết định đầu tư tài chính: Hiệu ứng ngược, tự tin quá mức, tâm lý bầy đàn, tính toán bất hợp lý, hành vi lệch lạc trên thị trường tài chính
- Tâm lý hành vi trong đầu tư thực
- Hàm ý quản trị vượt qua cảm xúc sai lầm và vận dụng cảm xúc để đầu tư thành công.

Buổi 3, sáng 28/11: Tâm lý hành vi trong quản trị kinh doanh
- Bản chất của quản trị và yếu tố tâm lý trong quản trị
- Tâm lý hành vi chi phối các quyết định quản trị: Đổi mới, cung ứng, kiểm soát, tài chính, nhân sự
- Làm thế nào để loại bỏ cảm xúc dẫn đến sai lầm và vận dụng cảm xúc để quản trị hiệu quả.

Buổi 4, chiều 28/11: Tâm lý hành vi trong quản trị nhân sự
- Tâm lý hành vi trong quản trị nhân sự: tuyển dụng, bố trí, đánh giá
- Đức trị hay pháp trị
- Nắm bắt tâm  lý để quản trị nhân sự hiệu quả

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

LIÊN KẾT
FANPAGE