Quản lý rủi ro trong kinh doanh- Phần 1

Date: - View: 1250 - By:

Xác định nguồn gốc của rủi ro bên trong và bên ngoài; các công cụ phân tích và dự báo rủi ro; Mô hình quản trị rủi ro; các giải pháp xử lý rủi ro

LIÊN KẾT
FANPAGE