QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG VỚI AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA: CẢNH BÁO VÀ GỢI Ý CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Date: - View: 1265 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Quan hệ giữa nợ công với an ninh tài chính quốc gia: Cảnh báo và gợi ý cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường đại học Tài chính Marketing (tổ chức ngày 20/01/2018). Nhà xuất bản Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Trang 37-46.

QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG VỚI AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA: CẢNH BÁO VÀ GỢI Ý CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

TS. HUỲNH THANH ĐIỀN

 

Tóm tắt:

Đối với nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư công phục vụ cho phát triển bền vững là rất lớn nên nợ công thường tăng cao. Sẽ rất tốt khi nợ công được sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ tốt; trái lại sẽ nếu sử dụng nợ công không hiệu quả, không kích thích được tăng trưởng, khó tạo ra nguồn thu để trả nợ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy nợ công của Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng cao, nguồn nợ vay đầu tư chưa đảm bảo cho tăng trưởng ổn định, nguồn thu chưa đảm bảo trả nợ trong tương lai. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ mất an ninh tiền tệ quốc gia bởi khi đó tạo áp lực sử dụng nợ vay mới để trả cho nợ cũ, in tiền để trả nợ, chịu sức ép từ các tổ chức chủ nợ về chính sách kinh tế, chính trị,… Mặc dù nguồn từ hợp tác công tư được sử dụng để giảm bớt gánh nặng nợ công nhưng cơ chế chính sách cho nguồn vốn này còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Để nợ công được sử dụng hiệu quả, cần xác đinh rạch ròi các hạng mục sẽ được tài trợ từ nợ công và tiêu chí sử dụng nợ công theo hướng kích thích tăng trưởng và đảm bảo được dòng tiền trả nợ; bên cạnh đó tiếp tục cải thiện cơ chế sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư để giảm gánh nặng nợ công.

Từ khoá: Nợ công, an ninh tiền tệ quốc gia, hiệu quả đầu tư, sử dụng nợ công.

LIÊN KẾT
FANPAGE