Lựa chọn mô hình kinh doanh: Hộ cá thể hay doanh nghiệp

Date: - View: 1053 - By:

Tham luận: "Lựa chọn mô hình kinh doanh: Hộ cá thể hay doanh nghiệp". Hội thảo do Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức năm 2017.

https://drive.google.com/open?id=1ZY-O1rmhzfjojT43Fl1a1ERZHRM0HEAZ

LIÊN KẾT
FANPAGE