Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nhân lực ngành du lịch

Date: - View: 1285 - By:

 

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nhân lực ngành du lịch". Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch". Trường đại học tin học ngoại ngữ. Ngày 19/5/2018

Tóm tắt:

Giá trị của các sản phẩm du lịch phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người nên nguồn nhân lực trong ngành du lịch không đơn thuần chỉ là lao động mà còn là linh hồn của sản phẩm, có tác dụng thu hút hay đẩy khách hàng. Thực tế cho thấy nguồn nhân lực của ngành chưa đáp ứng cả hai đặc trưng nêu trên, dẫn đến ngành du lịch của Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân bao trùm là chưa huy động được mọi tầng lớp trong xã hội đảm nhận sứ mệnh phát triển du lịch, sâu xa hơn là do sự rời rạc trong đào tạo nhân lực của ngành. Để sản phẩm du lịch có thêm linh hồn, nguồn nhân lực làm du lịch chuyên nghiệp đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữ nhà trường với doanh nghiệp và toàn xã hội.

Từ khoá: Nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực du lịch, cộng đồng làm du lịch.

LIÊN KẾT
FANPAGE