KINH TẾ VIỆT NAM 2018: ẤN TƯỢNG BỞI NHỮNG NỔ LỰC ĐÚNG HƯỚNG

Date: - View: 1271 - By:

TS Huỳnh Thanh Điền


Một năm tiếp nối nhiều kỳ tích nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Nhớ lại hơn 10 năm về trước, năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế tăng trưởng 8,5% sau đó là kéo dài chuỗi ngày suy thoái; Năm 2018, khi CPTPP và nhiều FTA thế hệ mới có hiệu lực, tăng trưởng kinh tế lại ấn tượng như bây giờ: 7,08%. Nhìn lại quá khứ mà lo lắng cho tương lai. 

Năm 2018 kinh tế Việt Nam tiếp đà tăng trưởng ấn tượng nhất trong vòng 10 năm qua (7,08%) với nhiều chỉ số thể hiện chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể.

Đạt được kết quả ấn tượng đó là nhờ vào những nổ lực cải thiện môi trường kinh donh, các chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp như phát triển công nghiệp phụ trợ, khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cùng với việc cơ cấu lại các định chế tài chính hiệu quả, hướng dòng tín dụng vào sản xuất kinh doanh thực, đa dạng các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp,...

Sự nổ lực này trong bối cảnh Việt Nam rất chủ động tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Theo đó đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng rất ấn tượng. Việt Nam đang trở thành nơi hấp dẫn FDI nhất thế giới. Phần lớn các FDI đến Việt Nam với chiến lược sản xuất phục vụ xuất khẩu nên xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng. FDI góp phần gia tăng tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu trong cơ cấu GDP.

Hơn nữa, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy di chuyển và kết nối nguồn lực toàn cầu hiệu quả hơn. Trong 4 năm gần đây nhiều doanh nghiệp bản địa kết nối khá tốt với FDI để phát triển kinh doanh thông qua cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ, dịch vụ phụ trợ cho FDI. Doanh nghiệp bản địa ngày càng tinh thông hơn trong cách làm ăn với FDI, họ chuyển từ đối đầu cạnh tranh sang hợp tác với FDI để phát triển khá tốt. 

Tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP của Việt Nam luôn có xu hướng tăng – là biểu hiện của một nền kinh tế với “độ mở” lớn. Một nền kinh tế có “độ mở lớn” luôn ẩn chứa nhiều cơ hội và rủi ro. Thời gian qua, Chính phủ đã biết cách điều tiết nền kinh tế linh hoạt để kịp thời ứng phó với các cú sốc bất ngờ thông qua kiểm soát chặt chẽ các dòng di chuyển nguồn lực vào ra của nền kinh tế. Mặc khác, cũng rất khôn khéo trong chính sách đối ngoại để huy động nguồn lực toàn cầu vào nền kinh tế. 

Để tiếp tục kiến tạo thêm những kỳ tích cho những năm tiếp theo, chính phủ cần tiếp tục duy trì tinh thần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng công vụ, tiếp sức doanh nghiệp phát triển, nhất là thúc đẩy doanh nghiệp bản địa kết nối với FDI để FDI ăn sâu bám rễ được ở VN, tạo sự cộng hưởng cho tăng trưởng. 

Trong bối cảnh kinh doanh mới: Hội nhập sâu rộng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đan xen với các cuộc chiến tranh thương mại và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần những chính sách kiến tạo cơ hội để giúp doanh nghiệp kết nối nguồn lực toàn cầu thực hiện các dự định kinh doanh. 

Hy vọng ấn tượng của năm 2018 (tăng trưởng 7.08%), không như ấn tượng của năm 2007 tăng tưởng 8,5% rồi kéo dài chuỗi năm suy thoái sau đó.

LIÊN KẾT
FANPAGE