KHAI GIẢNG LỚP HỌC: ĐỔI MỚI KHÔI PHỤC DOANH NGHIỆP THÍCH NGHI VỚI COVID

Date: - View: 1156 - By:

Lớp học khai giảng vào lúc 20 giờ, ngày 14/9/2021.

Học vào lúc 20giờ các tối thứ 3, 5, 7.

Giảng viên: TS Huỳnh Thanh Điền

Học trực tuyến trên google meet.

Ưu đãi: Tặng sách Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới của TS Huỳnh Thanh Điền và bộ video, mẫu dự án khởi nghiệp

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE