HƯỚNG ĐẾN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Date: - View: 1226 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến tự chủ tài chính các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Sở Lao động Thương binh & Xã Hội TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/11/2017.

Tóm tắt:

Tính năng động, sáng tạo chỉ được phát huy khi các trường nghề được trao quyền tự chủ không chỉ về tài chính, mà cần phải tự chủ trong tổ chức bộ máy, chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và liên kết đào tạo,... Mặc dù chủ trương tự chủ tài chính được khuyến khích nhưng chưa được nhiều trường hưởng ứng bởi e ngại về sự tồn tại sau khi tự chủ. Các trường nghề lâu nay tồn tại trong cái vòng lẩn quẩn của e ngại cạnh tranh nên đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội: không tự chủ thì kém năng động, sáng tạo nên khó thu hút sinh viên; khó thu hút được sinh viên nên không mạnh dạn tự chủ tài chính. Do vậy, không thể mong chờ các trường công lập tự nhận trách nhiệm tự chủ tài chính, mà cần có cơ chế quy định chung tất cả các trường phải tự chủ theo một lộ trình từ thí điểm đế bắt buộc trong một thời gian nhât định. Chính quyền thành phố phải đồng hành với các trường nghề trong tiến trình thí điểm đến thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn mình.

Từ khoá: Tự chủ tài chính; tự chủ hoạt động; đào tạo nghề.

LIÊN KẾT
FANPAGE