Hành động nhiều hơn thay vì suy nghĩ làm thế nào để có một bản kế hoạch hoàn hảo

Date: - View: 1075 - By:

TS Huỳnh Thanh Điền

Kế hoạch càng chi tiết sẽ càng dễ bị phá vỡ, bởi chúng ta luôn ở trong môi trường không chắc chắn.

Cách tốt nhất là lập kế hoạch cho sự không chắc chắn: hướng đến mục tiêu thông qua đối thoại liên tục với thị trường, linh hoạt ứng phó để hướng đến kết quả cuối cùng. Đôi khi "dò đá qua sông", đi được một bước thì tính bước tiếp theo trên cơ sở cảm nhận đầy đủ về thị trường. 

Hành động nhiều hơn thay vì suy nghĩ làm thế nào để có một bản kế hoạch hoàn hảo. Chỉ có hành động mới cảm cảm nhận đầy đủ tính hiệu từ thị trường. Đó mới là cách tiếp cận thị trường hiệu quả nhất.

LIÊN KẾT
FANPAGE