Hàm tài chính thông dụng với Excel

Date: - View: 1171 - By:

Hàm tài chính thông dụng với Excel:

https://drive.google.com/open?id=1mpLWIX_gsFgqzOVrr6Xd65us5jl2myLi

LIÊN KẾT
FANPAGE