Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cậncấu trúc ngành và nhậ

Date: - View: 1169 - By:

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2016), "Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cậncấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(4), 02-20.

 

LIÊN KẾT
FANPAGE