Chính sách

Mở rộng tiền tệ, nhưng cơ chế tạo vốn nhỏ giọt

Mở rộng tiền tệ, nhưng cơ chế tạo vốn nhỏ giọt

Lãi suất đã giảm, hạn mức tín dụng cho vay của các ngân hàng đã được nới lỏng, nhưng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp, đe dọa đến khả năng lấy lại đà tăng trưởng cho năm 2024...
Xem thêm ►
Chuyển từ mục tiêu ổn định sang hỗ trợ tăng trưởng

Chuyển từ mục tiêu ổn định sang hỗ trợ tăng trưởng

Mặc dù chính sách hỗ trợ tăng trưởng cơ bản khá rõ ràng, nhưng chưa có tác động nhiều. Mục tiêu cuối cùng của chính sách hỗ trợ tăng trưởng là hướng đến tạo cơ hội làm ăn cho cộng đồng doanh...
Xem thêm ►
Kiến tạo các thị trường hiệu quả

Kiến tạo các thị trường hiệu quả

Hiệu quả của thị trường được biểu hiện trước hết qua sự cạnh tranh công bằng, từ đó tạo ra các giá trị tiến bộ cho xã hội. Người thắng cuộc hoặc giành ưu thế trong cạnh tranh sẽ mang lại...
Xem thêm ►
Cách nào thu tối đa tiền đấu giá quỹ đất Vành đai 3?

Cách nào thu tối đa tiền đấu giá quỹ đất Vành đai 3?

Doanh nghiệp tạo ra hoạt động kinh tế từ đất, TP thu được nhiều loại thuế, tạo công ăn việc làm cho người dân, phúc lợi phát triển. Không ai đo lường chỉ số phát triển kinh tế bằng việc thu...
Xem thêm ►
Tăng lương có lo tăng giá

Tăng lương có lo tăng giá

Làm thế nào để tăng lương nhưng giá không tăng
Xem thêm ►
Tác động của chính sách giảm phí, lệ phí

Tác động của chính sách giảm phí, lệ phí

Tác động của giảm các khoản phí, lệ phí
Xem thêm ►
Khoan thư sức dân, kết hợp chính sách tài khoá và tiền để để khôi phục kinh tế

Khoan thư sức dân, kết hợp chính sách tài khoá và tiền để để khôi phục kinh tế

Phải cố gắng khoan sức dân trong lúc này, chúng ta mở rộng tài khoá có hai ý quan trọng đó là Chính phủ tăng chi tiêu và giảm thu ngân sách. Nghĩa là không nên đặt mục tiêu tăng thu ngân sách trong lúc...
Xem thêm ►
Tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản

Tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản

Mở tín dụng thì thị trường bất động sản sôi động, thắt tín dụng thì thị trường bất động sản "đứng hình". Cần tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản. Nếu không thì cứ "đứng hình" rồi...
Xem thêm ►
Bức tranh trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bức tranh trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Làm thế nào để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế
Xem thêm ►
Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền

Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền

Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền
Xem thêm ►
Giảm giá chưa đủ sức kích cầu

Giảm giá chưa đủ sức kích cầu

TS Huỳnh Thanh Điền phân tích: Để kích thích sức cầu trong nền kinh tế thì việc giảm giá hàng hóa chỉ là một giải pháp nhỏ và sẽ khó đạt mục tiêu, nhất là khi số người bị thất nghiệp được...
Xem thêm ►
Chọn cách quản lý xăng dầu nào?

Chọn cách quản lý xăng dầu nào?

“Chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn một trong hai cách quản lý, hoặc là Nhà nước ấn định về giá hoặc để thị trường quyết định và tự điều tiết. Cũng nên cân nhắc giảm hoặc bỏ các loại...
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE