BÀI TẬP THỰC HÀNH TỐI 18-10-2019

Date: - View: 1486 - By:

Thực hành phân tích tài chính dự án: Lập lịch vay và trả nợ, kết quả kinh doanh, vốn lưu động, dòng tiền, tính NPV, IRR, PP; phân tích độ nhạy (Data table), kịch bản (Scenario manager), hoà vốn (goal seek).

Học viên được cho các thông số giả định: tải file này

 

Yêu cầu thực hiện các tính toán:

1. Lập lịch vay và trả nợ,

2. Kết quả kinh doanh,

3. Vốn lưu động, dòng tiền,

4. Tính NPV, IRR, PP;

5. Phân tích độ nhạy (Data table),

6. Kịch bản (Scenario manager),

7. Hoà vốn (goal seek).

ĐÁP ÁN:

LIÊN KẾT
FANPAGE